Herbicide/ Desiccant Otaman (Roundup) isopropylamine salt of glyphosate-480 g/l

PDF
Herbicide/ Desiccant Otaman (Roundup) isopropylamine salt of glyphosate-480 g/l
1/1
PDF
Price:
on request
Ask for price
Contact the seller
Brand ALFA
Model Гербіцид/ Десикант Отаман (Раундап) ізопропіламінна сіль гліфоса
Type herbicide
Location Ukraine m. Kiyiv
Placed on May 19, 2023
Seller stock ID 1822
Details:
Russian
Ukrainian
Translate into English
Гербицид Атаман (Раундап) изопропиламинная соль глифосата-480 г/л
Описание
Действующее вещество: изопропиламинная соль глифосата-480 г/л, в кислотном эквиваленте - 360 г/л
Формуляция: растворимый концентрат
Назначение: системный гербицид -
десикант
сплошного действия

Гербицид Атаман (Раундап) изопропиламинная соль глифосата-480 г/л
Описание
Действующее вещество: изопропиламинная соль глифосата-480 г/л, в кислотном эквиваленте - 360 г/л
Формуляция: растворимый концентрат
Назначение: системный гербицид -
десикант
сплошного действия

Культура
Объекты
Норма расхода препарата, л/га
Способ

обработки
Срок

ожидание
Максимальная

количество обработок

Зерновые
Десикация культуры и уничтожение сорняков
3,0
Опрыскивание

посевов за 2 недели

до сбора за

влажности зерна

не более 30%
14
1

Поля предназначены под посевы яровых зерновых, овощных культур, подсолнечника и картофеля.


Однолетние злаковые и двудольные сорняки
2,0-4,0
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью после уборки предшественника
-
Многолетние злаковые и двудольные сорняки
4,0-6,0
Поля предназначены под посевы озимой пшеницы.
Однолетние и многолетние сорняки
2,0-5,0
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до сева
Земли несельскогоспо-

дарского

пользование
3,0-6,0
Опрыскивание вегетирующих сорняков бурь
Способ применения и нормы расхода
Механим действия
Препарат ингибирует белковый синтез в клетках растений, в результате чего происходит ингибирование синтеза хлорофилла с последующим отмиранием растений.
Благодаря современному поверхностно-активному веществу гербицид Атаман быстро и эффективно проникает через листья и другие зеленые части.
растения и разносятся по всем органам в корневую систему. Полная гибель наступает через 10-12 дней, в зависимости от погодных условий,
подразумевают стадии развития сорняков и нормы расхода.
Сначала наблюдается пожелтение растений, затем листья вьются яньями.

Свойства
Надежность препарата проявляется в виде стабильного эффекта гербицида при использовании для приготовления рабочего раствора воды с широким интервалом жесткости. Препарат характеризуется низким уровнем пенообразующей способности при приготовлении рабочего раствора. Это свойство очень актуально при использовании препарата методом малообъемлющего опрыскивания, особенно при авиационном внесении.
Рекомендации по применению

После сбора предшественника, за

3 недели до проведения вспашки
Весной, до посева поздних

яровых культур, до появления всходов
сорняк
фаза раз-

витка сорняка
норма вне-

сегодня, л/га
сорняк
фаза раз-

витка сорняка
норма вне-

сегодня, л/га
Пырей
Высота

10-15 см
3-4
Пырей
Высота

10-15 см
3-4
Резина
Высота

15-20 см
4
Резина
Высота

10-15 см

цена: 153 грн/л
Страна производитель: Украина
Обрабатываемые культуры: Поля предназначены под посевы яровых зерновых, овощных культур, подсолнечника и картофеля.
Препаративная форма: Водная суспензия
Применение для культур: Подсолнечник, Горох, Лен, Люцерна, Картофель, Свекла
Содержание действующего вещества: Изопропиламинная соль глифосата – 480 г/л, в кислотном эквиваленте – 360 г/л
Спектр гербицидной активности: Однолетние и многолетние сорняки
Тип воздействия на организм: Контактные
Характер действия пестицида: Избирательного
Химический состав: Неорганические
Упаковка: Канистра
Show more
Translate into English
Гербицид Отаман (Раундап) ізопропіламінна сіль гліфосату-480 г/л
Описание
Діюча речовина: ізопропіламінна сіль гліфосату-480 г/л, у кислотному еквіваленті ― 360 г/л
Формуляція:розчинний концентрат
Призначення: системний гербіцид ― 
десикант
 суцільної дії
 
Культура
Об'єкти
Норма витрати препарату, л/га
Спосіб 

обробки
Строк 

очікування
Максимальна

кількість обробок
 
Зернові
Десикація культури та знищення бур’янів
3,0
Обприскування

посівів за 2 тижні 

до збирання за

вологості зерна

не більше 30%
14
1

Поля призначені під посіви ярих зернових, овочевих культур, соняшнику та картоплі

 
Однорічні злакові та дводольні бур'яні
2,0-4,0
Обприскування вегетуючих бур'бур'янів восени після збирання попередника
-
Багаторічні злакові та дводольні бур'яні
4,0-6,0
Поля призначені під посіви озимої пшениці
Однорічні та багаторічні буряни
2,0-5,0
Обприскування вегетуючих бур'бур'янів за 2 тижню до сівби
Землі несільськогоспо-

дарського

користування
3,0-6,0
Обприскування вегетуючих бур'янів бур'
Спосіб застосування і норми витрат
Механіїм дії
Препарат пригнічує білковий синтез в клітинах рослин, в результаті чого відбувається інгібування синтезу хлорофілу з наступним відмиранням рослин.
Завдяки сучасній поверхнево-активній речовині гербіцид Отаман швидко та ефективно проникає через листя та інші зелені частини
рослини та розносяться по всіх органах до кореневої системи. Повна загибель настає через 10-12 днів, залежно від погодних умов,
увазі стадії розвитку бурянів та норми витрати.
Спочатку спостерігається пожовтіння рослин, потім листя в'ється яні.
 
Властивості
Надійність препарату проявляється у вигляді стабільного гербіцидного ефекту при використанні для приготування робочого розчину води з широким інтервалом жорсткості. Препарат характеризується низьким рівнем піноутворюючої здатності при приготуванні робочого розчину. Ця властивість дуже актуальна при використанні препарату методом малооб'від'ємного обприскування, особливо під час авіаційного внесення.
Рекомендації по застосуванню
 
Після збирання попередника, за

3 тижню до проведення оранки
Навесні, до посіву пізніх

ярих культур, до появи сходів
бур'ян
фаза роз-

витка бур'яну
норма поза-

сення, л/га
бур'ян
фаза роз-

витка бур'яну
норма поза-

сення, л/га
Пирій
Висота

10-15 см
3-4
Пирій
Висота

10-15 см
3-4
Гумай
Висота

15-20 см
4
Гумай
Висота

10-15 см
 
ціна: 153 грн/л
Країна виробник: Україна
Оброблювані культури: Поля призначені під посіви ярих зернових, овочевих культур, соняшнику та картоплі
Препаративна форма: Водна суспензія
Застосування для культур: Соняшник, Горох, Льон, Люцерна, Картопля, Буряк
Вміст діючої речовини: Ізопропіламінна сіль гліфосату – 480 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л
Спектр гербицидной активности: Однорічні та багаторічні буряни
Тип впливу на організм: Контактні
Характер дії пестициду: Виборчого
Хімічний склад: Неорганічні
Упаковка: Каністра
Description
Manufacturing country Ukraine
Packaging plastic container
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads