Shtefanika herbicide, nicosulfuron 40 g/l, for corn against evil

PDF
Shtefanika herbicide, nicosulfuron 40 g/l, for corn against evil
1/1
PDF
Price:
on request
Ask for price
Contact the seller
Type herbicide
Location Ukraine m. Kiyiv
Placed on May 19, 2023
Agriline ID AP34159
Details:
Russian
Ukrainian
Hungarian
Serbian
Translate into English
Действующее вещество: Никосульфурон, 40 г/л
Препаративная форма: Концентрат суспензии (текущий)
Регистрация: кукуруза
Спектр действия: Однолетние и многолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки
Упаковка: 5 л
НАЗНАЧЕНИЕ
Селективный системный гербицид для контроля однолетних и многолетних злаковых и двудольных видов сорняков на посевах кукурузы.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Действующее вещество: Никосульфурон, 40 г/л
Препаративная форма: Концентрат суспензии (текущий)
Регистрация: кукуруза
Спектр действия: Однолетние и многолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки
Упаковка: 5 л
НАЗНАЧЕНИЕ
Селективный системный гербицид для контроля однолетних и многолетних злаковых и двудольных видов сорняков на посевах кукурузы.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Поглощается листьями и частично корнями, быстро перемещается потоком сока по растению и останавливает клеточное деление, соответственно рост сорняков. Процесс отмирания может затянуться несколько недель, но конкуренция за питательные вещества прекращается с момента обработки.
КУЛЬТУРА
ВРЕДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
НОРМА РАСХОДЫ ПРЕПАРАТА, Л/ГА(L/HA)
МАКС. КРАСНОСТЬ ОБРАБОТК
Кукуруза
Однолетние и многолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки
1,00 – 1,25
1

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ
Наилучший эффект гербицида обеспечивается при применении препарата в условиях достаточного увлажнения почвы. Препарат нельзя применять в жаркие дни при сильном солнечном излучении или опасности ночных заморозков или значительных температурных колебаниях. Рекомендуется проводить опрыскивание при температуре от +15 до +25 С при помощи наземной техники в утренние (до 10) и вечерние (после 18) часы при минимальных воздушных потоках. Скорость воздуха при мелко-капельном опрыскивании не должна превышать 3 м/с, при крупно-капельном – 4 м/с. Не опрыскивать по мокрым от дождя или росы растениям или если в течение следующих 4 часов ожидаются осадки. Опрыскивание посевов следует проводить в фазе 4-10 листьев культуры при норме расхода препарата 1,0-1,25 л/га однократно. Максимальная эффективность достигается при обработке сорняков в фазах, 2-4 листа у злаковых и при высоте многолетних злаковых сорняков 15-20 см.
цена: 233 грн/л
Упаковка: Коробка
Страна производитель: Австрия
Препаративная форма: Концентрат суспензии
Характер действия пестицида: Избирательного
Химический состав: Неорганические
Тип воздействия на организм: контактно-системные
Возделываемые культуры: кукуруза
Минимальная температура эффективного действия: 15 град.
Максимальная температура эффективного действия: 25 град.
Спектр гербицидной активности: Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки.
Содержимое действующего вещества: никосульфурон
Применение для культур: Кукуруза
Действующее вещество: Никосульфурона
марка: Stefes
Show more
Translate into English
Діюча речовина: нікосульфурон, 40 г/л
Препаративна форма: концентрат суспензії (який тече)
Реєстрація: кукурудза
Спектр дії: однорічні та багаторічні злакові та деякі дводольні бур’яни
Упаковка: 5 л
ПРИЗНАЧЕННЯ
Селективний системний гербіцид для контролю однорічних та багаторічних злакових та деяких дводольних видів бур'янів на посівах кукурудзи.
ПРИНЦИП ДІЇ
Поглинається листям і частково корінням, швидко переміщується потоком соку по рослині та зупиняє клітинне ділення, відповідно ріст бур'янів. Процес відмирання може затягнутися на декілька тижнів, але конкуренція за поживні речовини припиняється з моменту обробітку.
КУЛЬТУРА
ШКІДЛИВІ ОБ’ЄКТИ
НОРМА ВИТРАТИ ПРЕПАРАТУ, Л/ГА(L/HA)
МАКС. КРАТНІСТЬ ОБРОБОК
Кукурудза
Однорічні та багаторічні злакові та деякі дводольні бур’яни
1,00 – 1,25
1
 
РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ
Найкращий гербіцидний ефект забезпечується при застосуванні препарату в умовах достатнього зволоження ґрунту. Препарат не можна застосовувати у спекотливі дні при сильному сонячному випромінюванні або при небезпеці нічних приморозків чи значних температурних коливаннях. Рекомендовано проводити обприскування при температурі від +15 до +25 ºС за допомогою наземної техніки в ранкові (до 10) і вечірні (після 18) години при мінімальних повітряних потоках. Швидкість повітря при дрібно-крапельному обприскуванні не повинна перевищувати 3 м/с, при велико-крапельному - 4 м/с. Не обприскувати по мокрим від дощу чи роси рослинам, або якщо протягом наступних 4 годин очікуються опади. Обприскування посівів слід проводити у фазі 4-10 листків культури при нормі витрати препарату 1,0-1,25 л/га - одноразово. Максимальна ефективність досягається при обробці бур’янів у фаз, 2-4 листки у злакових і при висоті багаторічних злакових бур’янів 15-20 см.
ціна: 233 грн/л
Упаковка: Коробка
Країна виробник: Австрія
Препаративна форма: Концентрат суспензії
Характер дії пестициду: Виборчого
Хімічний склад: Неорганічні
Тип впливу на організм: контактно-системні
Оброблювані культури: кукурудза
Мінімальна температура ефективної дії: 15 град
Максимальна температура ефективної дії: 25 град
Спектр гербицидной активности: Однорічні та багаторічні злакові та деякі дводольні бур’яни
Вміст діючої речовини: нікосульфурон
Застосування для культур: Кукурудза
Діюча речовина: Нікосульфурону
марка: Stefes
Translate into English
Hatóanyag: nikoszulfuron, 40 g/l
Preparatív forma: szuszpenziós koncentrátum (amely folyik)
Regisztráció: kukorica
Hatásspektruma: egynyári és évelő füvek és néhány kétszikű gyomnövény
Kiszerelés: 5 l
IDŐPONT EGYEZTETÉS
Szelektív szisztémás gyomirtó szer egynyári és évelő pázsitfű és egyes kétszikű gyomfajok irtására kukoricanövényeken.
CSELEKVÉSI ELVE
A levelek és részben a gyökerek felszívják, gyorsan halad a lé áramlásával a növényen keresztül, és megállítja a sejtosztódást, ennek megfelelően a gyomok növekedését. Az elpusztulási folyamat több hétig is eltarthat, de a tápanyagokért való versengés a feldolgozás pillanatától megszűnik.
KULTÚRA
ÁRTALMAS TÁRGYOK
GYÓGYSZER-FOGYASZTÁSI ARÁNY, L/HA
MAX A FELDOLGOZÁS TÖBBSÉGE
Kukorica
Egynyári és évelő fűfélék, valamint néhány kétszikű gyomnövény
1,00 - 1,25
1

ALKALMAZÁSI SZABÁLYZAT
A legjobb gyomirtó hatás akkor érhető el, ha a gyógyszert megfelelő talajnedvesség mellett alkalmazzák. A gyógyszer nem alkalmazható erős napsugárzással járó forró napokon, vagy éjszakai fagyveszély vagy jelentős hőmérséklet-ingadozások esetén. Javasoljuk, hogy a permetezést +15 és +25 ºС közötti hőmérsékleten, földi berendezéssel reggel (10 előtt) és este (18 óra után) végezze minimális légáramlás mellett. A légsebesség finomcsepp-szórásnál nem haladhatja meg a 3 m/s-ot, nagycseppszórás esetén - 4 m/s-ot. Ne permetezzen esőtől vagy harmattól nedves növényekre, vagy ha a következő 4 órán belül csapadék várható. A kultúrnövények permetezését a tenyészet 4-10 leveles fázisában kell elvégezni 1,0-1,25 l/ha gyógyszerfogyasztási sebességgel - egyszer. A maximális hatásfok a gyomok szakaszos, kalászosokban 2-4 leveles, valamint az évelő kalászos gyomnövények 15-20 cm magassága esetén érhető el.
ár: 233 UAH/l
Csomagolás: Doboz
Gyártó ország: Ausztria
Előkészületi forma: Szuszpenziós koncentrátum
A peszticid hatás jellege: Szelektív
Kémiai összetétel: Szervetlen
A testre gyakorolt hatás típusa: kontakt-szisztémás
Termesztett növények: kukorica
Minimális hatásos hőmérséklet: 15 fok
Maximális hatásos hőmérséklet: 25 fok
Herbicid hatás spektruma: egynyári és évelő pázsitfűfélék és néhány kétszikű gyomnövény
Hatóanyag tartalom: nikoszulfuron
Alkalmazása növényekre: Kukorica
Hatóanyag: Nikoszulfuron
márka: Stefes
Translate into English
Активна супстанца: никосулфурон, 40 г/л
Припремни облик: концентрат суспензије (који тече)
Регистрација: кукуруз
Спектар деловања: једногодишње и вишегодишње траве и неки дикотиледони корови
Паковање: 5 л
ИМЕНОВАЊЕ
Селективни системски һербицид за сузбијање једногодишњиһ и вишегодишњиһ трава и некиһ врста двосупниһ корова на усевима кукуруза.
ПРИНЦИП ДЕЛОВАЊА
Апсорбује га лишће и делимично корење, брзо се креће са протоком сока кроз биљку и зауставља деобу ћелија, сһодно томе, раст корова. Процес одумирања може трајати неколико недеља, али конкуренција за һранљиве материје престаје од тренутка обраде.
КУЛТУРА
ШТЕТНИ ПРЕДМЕТИ
СТОПА ПОТРОШЊЕ ЛЕКОВА, Л/ҺА
МАКС МНОЖНОСТ ОБРАДЕ
Кукуруз
Једногодишње и вишегодишње траве и неки дикотиледони корови
1.00 - 1.25
1

ПРАВИЛНИК ПРИМЕНЕ
Најбољи һербицидни ефекат се постиже када се лек користи у условима довољне влажности земљишта. Лек се не може користити у топлим данима са јаким сунчевим зрачењем или када постоји опасност од ноћног мраза или значајниһ температурниһ колебања. Препоручује се прскање на температурама од +15 до +25 ºС земаљском опремом ујутру (пре 10) и увече (после 18) сати уз минималне протоке ваздуһа. Брзина ваздуһа при прскању финиһ капљица не би требало да прелази 3 м/с, код прскања великиһ капљица - 4 м/с. Не прскати биљке мокре од кише или росе, или ако се падавине очекују у наредна 4 сата. Прскање усева треба вршити у фази 4-10 листова културе уз потрошњу лека од 1,0-1,25 л/һа - једном. Максимална ефикасност се постиже при обради корова у фазама, 2-4 листа код житарица и када је висина вишегодишњиһ корова житарица 15-20 цм.
цена: 233 УАҺ/л
Паковање: кутија
Земља производње: Аустрија
Припремни облик: Концентрат суспензије
Природа деловања пестицида: Селективна
Һемијски састав: неоргански
Врста утицаја на тело: контактно-системски
Култивисане културе: кукуруз
Минимална ефективна температура: 15 степени
Максимална ефективна температура: 25 степени
Спектар һербицидног деловања: једногодишње и вишегодишње траве и неки дикотиледони корови
Садржај активне супстанце: никосулфурон
Примена за усеве: Кукуруз
Активна супстанца: никосулфурон
бренд: Стефес
Description
Manufacturer Stefes
Volume 5 l
Packaging plastic container
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads